Filters
Close
banner

Altova FlowForce Server

Altova FlowForce Server 2014 מבצע אוטומאציה של הסבת מידע, יצירת תיעוד ודוחות ואף פעולות נוספות אשר מבוצעות ע"י שרתים חזקים וייעודיים, מכונות ווירטואליות או תחנות עבודה. באמצעות הממשק הweb –י האינטואיטיבי שלו, FlowForce Server מעצים את יכולתם של ארכיטקטים של מידע, אנאליסטים ואנשים נוספים ב IT, ליישם לנטר ולנהל את הסבות המידע בשרתים, ללא צורך בכתיבת קוד.
יצרן: Altova
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

טריגרים

FlowForce Server תומך בהגדרה ויצירה של טריגרים להתחלה את משימות הסבת מידע המבוססים על מגוון קריטריונים לרבות: הרצות מתוזמנות מחזוריות או חד פעמיות, על פי שינויים ו/או המצאות קבצים ועוד.

 

אבטחה

FlowForce Server מכיל מאפייני אבטחה אשר מאפשרים למגוון מחלקות בארגון, לחלוק שרת פיזי ללא סיכון של המידע הרגיש. יכולת זו מעלה את שימושיות של השרתים מרובי המעבדים והתחנות, ע"י חלוקה והקצאת משאבים דינאמית בזמני עומס, וניהול תצורה של מערכות מרוכזות.

 

ממשק אינטרנטי

משתמשים ומנהלי מערכות יכולים לנהל ולעקוב אחר  FlowForce Server בצורה מקומית או מרוחקת דרך ממשק web הזמין מכל סוג דפדפן או כל תחנת קצה ברשת.

טריגרים

FlowForce Server תומך בהגדרה ויצירה של טריגרים להתחלה את משימות הסבת מידע המבוססים על מגוון קריטריונים לרבות: הרצות מתוזמנות מחזוריות או חד פעמיות, על פי שינויים ו/או המצאות קבצים ועוד.

 

אבטחה

FlowForce Server מכיל מאפייני אבטחה אשר מאפשרים למגוון מחלקות בארגון, לחלוק שרת פיזי ללא סיכון של המידע הרגיש. יכולת זו מעלה את שימושיות של השרתים מרובי המעבדים והתחנות, ע"י חלוקה והקצאת משאבים דינאמית בזמני עומס, וניהול תצורה של מערכות מרוכזות.

 

ממשק אינטרנטי

משתמשים ומנהלי מערכות יכולים לנהל ולעקוב אחר  FlowForce Server בצורה מקומית או מרוחקת דרך ממשק web הזמין מכל סוג דפדפן או כל תחנת קצה ברשת.

הוספת סקירה
  • רק לקוחות רשומים יכולים לכתוב סקירות
  • גרוע
  • מעולה