Filters
Close
banner

Altova MapForce Server

פתרון ה Altova MapForce Server מבוסס על המנוע המובנה להסבת מידע של MapForce ומבצע הסבת מידע עבור כל שילוב של XML, בסיסי נתונים, קבצים, EDI, מסמכי Excel, XBRL ו/או שירותי web באמצעות מיפוי מידע אשר בוצע מראש ונשמר בקבצי ההרצה של MapForce Server. עיבוד מראש של מידע מיפוי מאפשר ניצול משאבים טוב יותר וביצועים טובים יותר.
יצרן: Altova
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

הצגה גרפית של מיפוי מידע

על מנת לעשות שימוש ב MapForce כל מה שצריך זה לפתוח מקורות מידע ויעדי מידע ברכיבי מיפוי, גרירה של פונקציות של עיבוד מידע מהספריות הניתנות לעיצוב ואז יש לבצע משיכה של קו באצמעות העכבר בין השרתים שברצונך לקשר. מנוע ההרצה המובנה, מאפשר לך לצפות ולשמור בפלט בזמן אמת.

יצירת קוד עבור הסבות מידע

עבור מיפוי של XML ובסיסי נתוונים, יש באפשרותך לצפות ולשמור את קוד ההרצה של ההסבה במגוון פורמטים 1.0/2.0, XQuery  או  SQL.

בנוסף יש באפשרותך לבחור ב JAVA, C# או C++ על מנת לייצר אוטומטית מערכת מהעיצוב שלך. יכולות אלו מעשירות אותך ומסייעות בהטמעה ויישום של אינטגרציה של מידע ו אפליקציות web-יות ללא צורך בכתיבה של קוד. הקוד אשר נוצר ונשמר מ MapForce הוא בבעלותך ואינו מצריך תשלומים נוספים.

ייצוא המיפוי

בזמן עיצוב של פרוייקט המיפוי, המנוע המובנה של MapForce מאפשר לך לבצע מעבר של מידע במהירות ולצפות פלט בקליק אחד. הרצה של הסבות מידע עם המנוע של  MapForce מפשט בצורה משמעותית את תהליך הבדיקה והתיקון של מיפויים מורכבבים ובכך מקצר בזמן ומגדיל את התוצרים.

הצגה גרפית של מיפוי מידע

על מנת לעשות שימוש ב MapForce כל מה שצריך זה לפתוח מקורות מידע ויעדי מידע ברכיבי מיפוי, גרירה של פונקציות של עיבוד מידע מהספריות הניתנות לעיצוב ואז יש לבצע משיכה של קו באצמעות העכבר בין השרתים שברצונך לקשר. מנוע ההרצה המובנה, מאפשר לך לצפות ולשמור בפלט בזמן אמת.

יצירת קוד עבור הסבות מידע

עבור מיפוי של XML ובסיסי נתוונים, יש באפשרותך לצפות ולשמור את קוד ההרצה של ההסבה במגוון פורמטים 1.0/2.0, XQuery  או  SQL.

בנוסף יש באפשרותך לבחור ב JAVA, C# או C++ על מנת לייצר אוטומטית מערכת מהעיצוב שלך. יכולות אלו מעשירות אותך ומסייעות בהטמעה ויישום של אינטגרציה של מידע ו אפליקציות web-יות ללא צורך בכתיבה של קוד. הקוד אשר נוצר ונשמר מ MapForce הוא בבעלותך ואינו מצריך תשלומים נוספים.

ייצוא המיפוי

בזמן עיצוב של פרוייקט המיפוי, המנוע המובנה של MapForce מאפשר לך לבצע מעבר של מידע במהירות ולצפות פלט בקליק אחד. הרצה של הסבות מידע עם המנוע של  MapForce מפשט בצורה משמעותית את תהליך הבדיקה והתיקון של מיפויים מורכבבים ובכך מקצר בזמן ומגדיל את התוצרים.

הוספת סקירה
  • רק לקוחות רשומים יכולים לכתוב סקירות
  • גרוע
  • מעולה