Filters
Close
banner

ChangeAuditor for Active Directory

ChangeAuditor עבור Active Directory מבצע באופן יזום מעקב ואיסוף לוגים בסביבת Active Directory. מאפשר קבלת דוחות והתראות על שינויי תצורה חיוניים בזמן אמת וללא שימוש ב Audit Security Policy. הכלי מאפשר לזהות במיידי איזה שינוי נערך, מתי, על ידי מי, איפה ומאיזה תחנת עבודה. בנוסף, ניתן להשוות את הערכים המקוריים לערך הנוכחי לפתרון בעיות מהיר. הכלי מאפשר מעקב מעמיק המפחית את הסיכונים הכרוכים בשינויים היום-יומיים הנערכים בסביבת ה Active Directory.
יצרן: Dell
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

ChangeAuditor עבור Active Directory מבצע באופן יזום מעקב ואיסוף לוגים בסביבת Active Directory.

מאפשר קבלת דוחות והתראות על שינויי תצורה חיוניים בזמן אמת וללא שימוש ב Audit Security Policy. הכלי מאפשר לזהות במיידי איזה שינוי נערך, מתי, על ידי מי, איפה ומאיזה תחנת עבודה. בנוסף, ניתן להשוות את הערכים המקוריים לערך הנוכחי לפתרון בעיות מהיר. הכלי מאפשר מעקב מעמיק המפחית את הסיכונים הכרוכים בשינויים היום-יומיים הנערכים בסביבת ה Active Directory.

 • איסוף וניהול מרכזי של קובצי לוג בסביבת Active Directory

 • מעקב אחר שינויים בסביבת Active Directory כולל ערך לפני ואחרי ביצוע השינוי.

 • אכסון הלוגים במקום מרכזי ושמירתם לטווח ארוך 

 • מאפשר קבלת דוחות וניתוח האירועים שנאספו 

 • הגנה על אובייקטים רגישים בארגון

 • עומד בתקינת SOX (דוחות בקרה לרשויות המס)

 

ChangeAuditor עבור Active Directory מבצע באופן יזום מעקב ואיסוף לוגים בסביבת Active Directory.

מאפשר קבלת דוחות והתראות על שינויי תצורה חיוניים בזמן אמת וללא שימוש ב Audit Security Policy. הכלי מאפשר לזהות במיידי איזה שינוי נערך, מתי, על ידי מי, איפה ומאיזה תחנת עבודה. בנוסף, ניתן להשוות את הערכים המקוריים לערך הנוכחי לפתרון בעיות מהיר. הכלי מאפשר מעקב מעמיק המפחית את הסיכונים הכרוכים בשינויים היום-יומיים הנערכים בסביבת ה Active Directory.

 • איסוף וניהול מרכזי של קובצי לוג בסביבת Active Directory

 • מעקב אחר שינויים בסביבת Active Directory כולל ערך לפני ואחרי ביצוע השינוי.

 • אכסון הלוגים במקום מרכזי ושמירתם לטווח ארוך 

 • מאפשר קבלת דוחות וניתוח האירועים שנאספו 

 • הגנה על אובייקטים רגישים בארגון

 • עומד בתקינת SOX (דוחות בקרה לרשויות המס)

 

הוספת סקירה
 • רק לקוחות רשומים יכולים לכתוב סקירות
 • גרוע
 • מעולה