Filters
Close
banner

ChangeAuditor for Exchange

Quest ChangeAuditor עבור Exchange מבצע באופן יזום מעקב ואיסוף לוגים בסביבת Exchange מאפשר קבלת דוחות והתראות על פעילות בתיבות המשתמשים ושינויי תצורה חיוניים בזמן אמת - וללא שימוש ב Audit Security Policy. הכלי מאפשר לזהות במיידי איזה שינוי נערך, מתי, על ידי מי, איפה ומאיזה תחנת עבודה. בנוסף, ניתן להשוות את הערכים המקוריים לערך הנוכחי לפתרון בעיות מהיר. ChangeAuditor מאפשר מעקב מעמיק המפחית את הסיכונים הכרוכים בשינוים היום-יומיים הנערכים בסביבת ה Exchange.
יצרן: Dell
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

מידע כללי

Quest ChangeAuditor עבור Exchange מבצע באופן יזום מעקב ואיסוף לוגים בסביבת Exchange מאפשר קבלת דוחות והתראות על פעילות בתיבות המשתמשים ושינויי תצורה חיוניים בזמן אמת - וללא שימוש ב Audit Security Policy. הכלי מאפשר לזהות במיידי איזה שינוי נערך, מתי, על ידי מי, איפה ומאיזה תחנת עבודה. בנוסף, ניתן להשוות את הערכים המקוריים לערך הנוכחי לפתרון בעיות מהיר. ChangeAuditor מאפשר מעקב מעמיק המפחית את הסיכונים הכרוכים בשינוים היום-יומיים הנערכים בסביבת ה Exchange.
 • איסוף וניהול מרכזי של קבצי לוג בסביבת Exchange
 • מעקב אחר שימוש ב Mailbox, שינויים בסביבת Exchange כולל ערך לפני ואחרי ביצוע השינוי
 • מעקב יעיל אחר פעילות בתיבות המשתמשים
 • אכסון הלוגים במקום מרכזי ושמירתם לטווח ארוך
 • מאפשר קבלת דוחות וניתוח האירועים שנאספו במערכת
 • הגנה על תיבות דוא"ל רגישות מפני שינויי הרשאות
 • עומד בתקינת SOX (דוחות בקרה לרשויות המס)

מידע כללי

Quest ChangeAuditor עבור Exchange מבצע באופן יזום מעקב ואיסוף לוגים בסביבת Exchange מאפשר קבלת דוחות והתראות על פעילות בתיבות המשתמשים ושינויי תצורה חיוניים בזמן אמת - וללא שימוש ב Audit Security Policy. הכלי מאפשר לזהות במיידי איזה שינוי נערך, מתי, על ידי מי, איפה ומאיזה תחנת עבודה. בנוסף, ניתן להשוות את הערכים המקוריים לערך הנוכחי לפתרון בעיות מהיר. ChangeAuditor מאפשר מעקב מעמיק המפחית את הסיכונים הכרוכים בשינוים היום-יומיים הנערכים בסביבת ה Exchange.
 • איסוף וניהול מרכזי של קבצי לוג בסביבת Exchange
 • מעקב אחר שימוש ב Mailbox, שינויים בסביבת Exchange כולל ערך לפני ואחרי ביצוע השינוי
 • מעקב יעיל אחר פעילות בתיבות המשתמשים
 • אכסון הלוגים במקום מרכזי ושמירתם לטווח ארוך
 • מאפשר קבלת דוחות וניתוח האירועים שנאספו במערכת
 • הגנה על תיבות דוא"ל רגישות מפני שינויי הרשאות
 • עומד בתקינת SOX (דוחות בקרה לרשויות המס)

הוספת סקירה
 • רק לקוחות רשומים יכולים לכתוב סקירות
 • גרוע
 • מעולה