Filters
Close
banner

Devart

Devart הינה יצרית תוכנה לעולם מערכות לניהול בסיסי נתונים, פתרונות חיבוריות ופתרונות וכלים למפתחים.

הצג כ -
מיין לפי

Devart Code Compare

פתרון ה Code Compare הינו פתרון יעיל ביותר עבור סינכון ספריות והשוואה ומיזוג של קוד מקור. הפתרון מאפשר השוואה דו או תחת כיוונית של קוד,ואף תומך ומתייחס בהתאם לסביבות ושפות פיתוח שונות כגון: C#, VB.NET, XML, XAML ועוד. בנוסף הפתרון מספק את כל יכולות של עורך קוד בסיסי עבור Visual Studio, ניתן למימשוק ל VS או כשימוש בו כמוצר עצמאי.
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

Devart dbExpress Driver For InterBase

dbExpress הינה שכבה עצמאית של בסיס נתונים המגדירה ממשק אחיד אשר מספק גישה מהירה לבסיסי נתונים SQL-ים (כגון: Oracle, SQL Server, Interbase, PostgreSQL, SQLite, MySQL ועוד) מסביבות דלפי ו C++ Builder על גבי סביבות Windows ו MAC OS. עבור כל שרת הנתמך, פתרון dbExpress מספק התקן ספריה עצמאי אשר מגדיר את הממשק האחיד של dbExpress לטובת עיבוד שאילתות ו Stored Procedures. הפתרון קל ליישום ומספק חיבוריות מהירה לבסיס הנתונים.
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

Devart dbExpress driver for MySQL

dbExpress הינה שכבה עצמאית של בסיס נתונים המגדירה ממשק אחיד אשר מספק גישה מהירה לבסיסי נתונים SQL-ים (כגון: Oracle, SQL Server, Interbase, PostgreSQL, SQLite, MySQL ועוד) מסביבות דלפי ו C++ Builder על גבי סביבות Windows ו MAC OS. עבור כל שרת הנתמך, פתרון dbExpress מספק התקן ספריה עצמאי אשר מגדיר את הממשק האחיד של dbExpress לטובת עיבוד שאילתות ו Stored Procedures. הפתרון קל ליישום ומספק חיבוריות מהירה לבסיס הנתונים.
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

Devart dbExpress driver for Oracle

dbExpress הינה שכבה עצמאית של בסיס נתונים המגדירה ממשק אחיד אשר מספק גישה מהירה לבסיסי נתונים SQL-ים (כגון: Oracle, SQL Server, Interbase, PostgreSQL, SQLite, MySQL ועוד) מסביבות דלפי ו C++ Builder על גבי סביבות Windows ו MAC OS. עבור כל שרת הנתמך, פתרון dbExpress מספק התקן ספריה עצמאי אשר מגדיר את הממשק האחיד של dbExpress לטובת עיבוד שאילתות ו Stored Procedures. הפתרון קל ליישום ומספק חיבוריות מהירה לבסיס הנתונים.
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

Devart dbExpress driver for PostgreSQL

dbExpress הינה שכבה עצמאית של בסיס נתונים המגדירה ממשק אחיד אשר מספק גישה מהירה לבסיסי נתונים SQL-ים (כגון: Oracle, SQL Server, Interbase, PostgreSQL, SQLite, MySQL ועוד) מסביבות דלפי ו C++ Builder על גבי סביבות Windows ו MAC OS. עבור כל שרת הנתמך, פתרון dbExpress מספק התקן ספריה עצמאי אשר מגדיר את הממשק האחיד של dbExpress לטובת עיבוד שאילתות ו Stored Procedures. הפתרון קל ליישום ומספק חיבוריות מהירה לבסיס הנתונים.
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

Devart dbExpress driver for SQL Server

dbExpress הינה שכבה עצמאית של בסיס נתונים המגדירה ממשק אחיד אשר מספק גישה מהירה לבסיסי נתונים SQL-ים (כגון: Oracle, SQL Server, Interbase, PostgreSQL, SQLite, MySQL ועוד) מסביבות דלפי ו C++ Builder על גבי סביבות Windows ו MAC OS. עבור כל שרת הנתמך, פתרון dbExpress מספק התקן ספריה עצמאי אשר מגדיר את הממשק האחיד של dbExpress לטובת עיבוד שאילתות ו Stored Procedures. הפתרון קל ליישום ומספק חיבוריות מהירה לבסיס הנתונים.
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

Devart dbExpress driver for SQLite

dbExpress הינה שכבה עצמאית של בסיס נתונים המגדירה ממשק אחיד אשר מספק גישה מהירה לבסיסי נתונים SQL-ים (כגון: Oracle, SQL Server, Interbase, PostgreSQL, SQLite, MySQL ועוד) מסביבות דלפי ו C++ Builder על גבי סביבות Windows ו MAC OS. עבור כל שרת הנתמך, פתרון dbExpress מספק התקן ספריה עצמאי אשר מגדיר את הממשק האחיד של dbExpress לטובת עיבוד שאילתות ו Stored Procedures. הפתרון קל ליישום ומספק חיבוריות מהירה לבסיס הנתונים.
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

Devart dbForge Data Compare for MySQL

אם יש לך צורך בכלי מהיר וקל לשימוש לטובת השוואות וסנכרון מידע בבסיסי נתונים של MySQL, הרצה של ניתוח דיפרנציאלי וסנכרון תוצאות של השוואות עם מגוון אפשריות, אז dbForge Data Compare for MySQL הוא הפתרון שעונה על הצרכים שלך. dbForge Data Compare הינו חלק מ dbForge Studio for MySQL, פתרון מלא עבור מפתחים ומנהלי בסיסי נתונים של MySQL.
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

Devart dbForge Data Compare for Oracle

אם יש לך צורך בכלי מהיר וקל לשימוש לטובת השוואות וסנכרון מידע בבסיסי נתונים של Oracle, הרצה של ניתוח דיפרנציאלי וסנכרון תוצאות של השוואות עם מגוון אפשריות, אז dbForge Data Compare for Oracle הוא הפתרון שעונה על הצרכים שלך. dbForge Data Compare הינו חלק מ dbForge Studio for Oracle, פתרון מלא עבור מפתחים ומנהלי בסיסי נתונים של Oracle.
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

Devart dbForge Data Compare for PostgreSQL

אם יש לך צורך בכלי מהיר וקל לשימוש לטובת השוואות וסנכרון מידע בבסיסי נתונים של PostgreSQL, הרצה של ניתוח דיפרנציאלי וסנכרון תוצאות של השוואות עם מגוון אפשריות, אז dbForge Data Compare for PostgreSQL הוא הפתרון שעונה על הצרכים שלך. dbForge Data Compare הינו חלק מ dbForge Studio for PostgreSQL, פתרון מלא עבור מפתחים ומנהלי בסיסי נתונים של PostgreSQL.
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

Devart dbForge Data Compare for SQL Server

אם יש לך צורך בכלי מהיר וקל לשימוש לטובת השוואות וסנכרון מידע בבסיסי נתונים של SQL Server, הרצה של ניתוח דיפרנציאלי וסנכרון תוצאות של השוואות עם מגוון אפשריות, אז dbForge Data Compare for SQL Server הוא הפתרון שעונה על הצרכים שלך. dbForge Data Compare הינו חלק מ dbForge Studio for SQL Server, פתרון מלא עבור מפתחים ומנהלי בסיסי נתונים של SQL Server.
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

Devart dbForge Fusion for MySQL

dbForge Fusion עבור MySQL הינו תוסף עוצמתי אשר מטרתו היא לפשט את תהליך פיתוח המערכות בבסיסי נתונים מסוג MySQL. התוסף מתממשק ל Visual Studio וגורם לכל משימות הפיתוח והניהול של בסיס הנתונים להיות זמינות מה IDE המועדף עליך. בנוסף, הפיתרון מספק דרך פשוטה יותר לבצע חקירה של בסיס הנתונים ותחזוקתו, פיתוח של שאילתות SQL, הרצת שאילתות ושינוי מידע בדרכים שונות.
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

Devart dbForge Fusion for SQL Server

Fusion עבור SQL Server הינו תוסף עוצמתי אשר מטרתו היא לפשט את תהליך פיתוח המערכות בבסיסי נתונים מסוג SQL Server. התוסף מתממשק ל Visual Studio וגורם לכל משימות הפיתוח והניהול של בסיס הנתונים להיות זמינות מה IDE המועדף עליך. בנוסף, הפיתרון מספק דרך פשוטה יותר לבצע חקירה של בסיס הנתונים ותחזוקתו, פיתוח של שאילתות SQL, הרצת שאילתות ושינוי מידע בדרכים שונות.
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

Devart dbForge Query Builder for MySQL

Query Builder עבור MySQL הינו כלי חדש המכיל מגוון אפשרויות המסייעות ביצירה מהירה של שאילתות וניהול מידע מתקדם. הפתרון מאפשר יצירה קלה ביותר של שאילתות מורכבות, מה שלא היה אפשרי בעבר. הרכיב המרכזי של Query Builder הוא דיאגרמה ויזואלית אשר מאפשרת "לצייר" שאילתות. באמצעות הקשות עכבר בודדות, תוכל לייצר טבלאות, join-ים או לערוך תנאים. באמצעות Query Builder תגלה כי תהליך התחקור ועיבוד המידע המתקבל הינו פשוט ביותר. פתרון Query Builder הוא חלק מפתרון dbForge Studio for MySQL, פתרון מלא יותר עבור ניהול ופיתוח בסביבת MySQL.
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il

Devart dbForge Query Builder for SQL Server

Builder עבור SQL Server הינו כלי חדש המכיל מגוון אפשרויות המסייעות ביצירה מהירה של שאילתות וניהול מידע מתקדם. הפתרון מאפשר יצירה קלה ביותר של שאילתות מורכבות, מה שלא היה אפשרי בעבר. הרכיב המרכזי של Query Builder הוא דיאגרמה ויזואלית אשר מאפשרת "לצייר" שאילתות. באמצעות הקשות עכבר בודדות, תוכל לייצר טבלאות, join-ים או לערוך תנאים. באמצעות Query Builder תגלה כי תהליך התחקור ועיבוד המידע המתקבל הינו פשוט ביותר. פתרון Query Builder הוא חלק מפתרון dbForge Studio for SQL Server, פתרון מלא יותר עבור ניהול ופיתוח בסביבת SQL Server.
לקבלת מחיר שלח מייל ל sales@softcart.co.il